Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen aan Medipro. Misschien zit het antwoord op uw vraag er al tussen.

Welke stoppen-met-rokenprogramma’s worden vergoed?

De navolgende programma’s worden vergoed:

  • Persoonlijke coaching (individuele begeleiding);
  • Telefonische coaching (telefonische begeleiding);

Moet de zorgverzekeraar mij in geld betalen als ik dat wil?

U hebt bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een verzekeringsvorm: natura of restitutie (of een combinatie van deze). Bij wisseling van de zorgverzekeraar (doorgaans per 1 januari) kunt u deze keuze eventueel aanpassen.

Mag de zorgverzekeraar een vergoeding weigeren terwijl de zorgverlener de zorg nodig vindt?

Uw zorgverlener bepaalt alleen of u zorg nodig hebt, en zo ja, welke. Hij bepaalt niet of u recht hebt op vergoeding van die zorg. Uw zorgverzekeraar kan vergoeding dus weigeren wanneer de kosten van die zorg of behandeling (deels) niet onder de dekking vallen van uw verzekering. Om te weten welke zorg door uw verzekering is gedekt, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of de polis raadplegen.

Wat betekent een verplicht eigen risico?

Sinds 1 januari 2008 heeft elke verzekerde een verplicht eigen risico. Dat houdt in dat u tot een bepaald bedrag zelf de eerste kosten van uw zorg betaalt.

Moet ik de zorg eerst zelf betalen?

U hoeft meestal niet eerst zelf te betalen voor zorg. Vaak stuurt de zorgverlener de rekening naar uw zorgverzekeraar op. Ook als de zorgverlener geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, hoeft u niet eerst zelf te betalen. De rekening die u dan krijgt, stuurt u door naar de zorgverzekeraar. U dient daarvoor een declaratieformulier in te vullen. De zorgverzekeraar betaalt daarna het bedrag aan de zorgverlener. Alleen als u zelf een deel van de zorg moet betalen, betaalt u de rekening eerst zelf. U krijgt dan van de zorgverzekeraar een deel van de rekening terug.

Wanneer krijg ik mijn zorg vergoed?

U kunt uw zorg vergoed krijgen als:

Natura-verzekering
Hebt u gekozen voor een natura-verzekering en neemt u zorg af van een zorgaanbieder die een contract heeft met uw zorgverzekeraar? Dan wordt de factuur zonder uw tussenkomst betaald. Heeft uw zorgverlener geen contract met uw zorgverzekeraar, dan dient u zelf de factuur in bij de zorgverzekeraar. Als u deze zelf al hebt betaald, krijgt u het geld terug. De zorgverzekeraar vergoedt aan u. Houd er wel rekening mee dat de zorgverzekeraar vaak niet het hele bedrag vergoedt. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de factuur.

Restitutiepolis
Bij een restitutiepolis ontvangt u doorgaans een rekening van de zorgverlener. U declareert die vervolgens bij uw zorgverzekeraar. Deze betaalt daarna aan u uit.

Combi-polis
Hebt u een zogenaamde combi-polis? Kijk dan goed naar de voorwaarden in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wat vergoedt mijn verzekering?

Wat uw verzekering precies vergoedt staat in uw polis of kunt u navragen bij uw verzekeraar. Deze weet precies welke kosten in uw pakket worden gedekt, en onder welke voorwaarden.

Moet ik zelf de rekening opsturen?

De zorgverlener stuurt de rekening vaak direct naar de verzekeraar. U hoeft dan niets te doen. Krijgt u de rekening thuis gestuurd, dan dient u deze weer door te sturen naar de verzekeraar. Meestal krijgt u daar een formulier voor. U moet altijd de originele rekening aan de zorgverzekeraar overleggen, dus geen kopie. Wel is het verstandig een kopie te bewaren voor uzelf.

Welke kosten mogen er op de rekening van de zorgverlener staan?

Op de rekening van de zorgverlener staan de kosten van de zorg die u hebt gekregen. Bent u niet op uw afspraak verschenen en hebt u niet op tijd afgebeld, dan mag de zorgverlener ook daar kosten voor rekenen. Voor de zorg bestaan in Nederland vaste tarieven, die te vinden zijn op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een tarief is een totaalprijs, de zorgverlener mag dus niet zomaar extra kosten op de rekening zetten.

Kan ik verplicht worden om vooruit te betalen?

Alleen in bijzondere situaties kan van u verlangd worden dat u de kosten van benodigde zorg vooruitbetaalt. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • De zorg niet onder de verzekering valt
  • U zelf geen verzekering hebt;
  • U een vorige keer niet hebt betaald voor uw zorg;
  • De zorgverlener geen contract heeft met de verzekeraar die normaal de kosten betaalt.
  • Een zorgverlener moet u wel altijd zorg bieden als die noodzakelijk is. Ook al hebt u daarvoor (nog) niet betaald.
  • Wanneer een zorgverlener iets voor u moet bestellen, kan van u worden gevraagd een deel van het geld vooruit te betalen. De zorgverlener doet dit om zeker te weten dat u het product ook echt koopt.

Moet ik een afgezegde afspraak toch betalen?

Een afspraak waarop u niet verschijnt moet u betalen indien u niet (of niet op tijd) hebt afgezegd. De zorgverlener heeft immers tijd voor u (en niet voor een andere cliënt) gereserveerd.

Voor ziekenhuizen is een zogenoemd no-showtarief afgesproken. Zij mogen een vergoeding van € 40,00 van u vragen als u niet op een afspraak verschijnt zonder (tijdig) te hebben afgezegd. Voor andere zorgverleners geldt dat zij een percentage van het behandeltarief in rekening mogen brengen.

De zorgverlener moet u wel van tevoren op de hoogte hebben gesteld van deze regeling. De zorgverzekering vergoedt deze boete niet voor u.

Wie beslist welke hulp ik moet krijgen?

Uw zorgverlener bekijkt eerst wat er met u aan de hand is. Daarna beslist hij welke zorg u dient te krijgen: welke behandeling het beste voor u is of welke medicijnen u moet slikken. U bepaalt zelf of u dat ook doet. U moet namelijk toestemming geven voor de behandeling.

Wilt u zelf een behandeling maar vindt de zorgverlener die niet nodig? Dan hoeft hij u deze niet te verlenen.

Mag ik zelf een zorgverlener en zorginstelling kiezen?

U bepaalt in principe zelf wie (welke zorgverlener of welke instelling) u behandelt. U bent vrij om – binnen een bepaalde beroepsgroep of binnen een bepaalde groep instellingen – te kiezen met wie u een behandelingsovereenkomst aangaat. In de praktijk is echter vaak sprake van drempels en beperkingen. De huisarts van uw keuze neemt bijvoorbeeld geen nieuwe patiënten meer aan, of uw zorgverzekeraar heeft geen contract met de zorgverlener waar u heen wilt, waardoor de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed.

Mag ik behandeling, zorg of medicijnen weigeren?

U mag een behandeling, zorg of medicijnen weigeren. Ook als u eerst hebt gezegd dat u het wel wilt. Vertel dit zo snel mogelijk aan uw zorgverlener, anders mag hij u kosten in rekening brengen. Daarnaast is het van belang dat u weet wat de gevolgen zijn van uw besluit. Het is mogelijk dat stoppen met een behandeling, zorg of medicijnen gevaarlijk voor u is. Ook dan hebt u echter het recht om zelf te beslissen.

De zorgverlener moet deze beslissing respecteren.

Vragen over uw rekening van Famed

Indien u vragen hebt over uw factuur, dan kunt u deze aan Famed stellen via het reactieformulier op www.notavanfamed.nl. U kunt Famed ook bellen: 0900 0885 (€ 0,80 pm).