Telefonische Coaching

Coaching met bewezen resultaat

" Het is wetenschappelijk bewezen dat uw kans om succesvol te stoppen met roken wel 10 keer groter wordt, wanneer u begeleid wordt door een ervaren coach. "

Vergoed zonder eigen risico

Telefonische coaching bij Medipro wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars volledig vergoed zonder dat dit ten laste gaat van uw eigen risico. Ook hulpmiddelen worden vergoed in combinatie met coaching.

Werkwijze telefonische coaching

Gedurende het behandeltraject wordt u op afgesproken tijden telefonisch begeleid bij het stoppen met roken. 

Het start altijd met een intake: nadat u twee vragenformulieren heeft ingevuld, één over uw rookgedrag (rookprofiel) en één over uw algehele gezondheid, medicatiegebruik en medische voorgeschiedenis (anamnese), worden deze verzonden naar de door u gekozen Medipro coach. Deze kan daarmee al voorafgaand aan het eerste gesprek een algemeen beeld vormen, en inzien welke strategie in uw persoonlijke situatie de beste zou zijn. Bovendien leveren deze formulieren informatie over het meest geschikte hulpmiddel (bijv. nicotinepleisters of medicatie) dat ingezet zou kunnen worden.

Dit “huiswerk” betekent dat uw Medipro coach u bij het eerste telefonische gesprek al ‘een beetje kent’, en kan inhaken op de in uw situatie belangrijkste aandachtspunten. Zo kan het zijn dat u al meerdere pogingen hebt ondernomen om te stoppen met roken, maar dat dit steeds maar een paar dagen lukt. Of dat het begin juist gemakkelijk was, maar u na een maand of langer weer voor de bijl gaat. 

Samen met uw Medipro coach brengt u uw rookgedrag en eerdere stoppogingen in beeld. Iedere stoppoging (ook een mislukte poging) heeft u namelijk dichter bij die laatste succesvolle gebracht, al realiseert u zich dat misschien niet direct. Wanneer u de valkuilen en moeilijke momenten kent, wordt u er veel minder door verrast en kunt u de aangereikte handvatten optimaal benutten.

Naast telefonische stoppen-met-rokencoaching kunt u bij Medipro ook terecht voor persoonlijke stoppen-met-rokencoaching.

Telefonische coaching Stoppen met Roken - Hulp bij het stoppen

Bel Mij Terug

Wilt u meer informatie over hulp bij stoppen met roken? Vul dan hieronder uw gegevens in.

  Voordelen telefonische coaching

  Hulpmiddelen in combinatie met telefonische begeleiding

  Tijdens het eerste gesprek (van een half uur) wordt besproken of de inzet van een stoppen-met-rokenhulpmiddel wenselijk en mogelijk is. Vaak is dit het geval; inzet van zo’n hulpmiddel vergroot, in combinatie met een goede begeleiding, de kans op succes! 

  De Medipro coach en u bespreken welk hulpmiddel de beste keuze is; die wordt vervolgens voorgelegd aan en gecontroleerd door de arts van Medipro. Voor nicotinevervangende middelen schrijft de verslavingsarts van Medipro een recept uit. Het recept wordt per mail of post naar u verzonden. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar, kunt u hiermee naar uw eigen apotheek gaan of wordt de bestelling via een online-apotheek bij u thuis bezorgd. Het uitschrijven van een recept voor stoppen-met-rokenmedicijnen verloopt via de huisarts.

  Vergoeding

  Uw zorgverzekeraar vergoedt telefonische coaching al dan niet in combinatie met nicotinevervangers of medicijnen vanuit het basispakket.

  Let op: hulpmiddelen bij stoppen met roken worden alleen vergoed wanneer ze worden gebruikt in combinatie met het Medipro begeleidingstraject. 

  Zorgverzekeraars verlangen dat u het volledige begeleidingstraject afrondt (bij Telefonische Coaching in totaal 7 gesprekken).

  Lees hier alles over de werkwijze van Medipro tijdens de coronaperiode