Over Medipro

Medipro Stoppen met Roken coaching

Medipro is een zorgverlener die gespecialiseerd is in Hulp bij Stoppen met RokenMedipro is sinds 2011 actief en heeft op dit moment 41 praktijken in Nederland. Medipro biedt behandelingen aan die altijd onder medisch toezicht staan en worden uitgevoerd door ervaren, gecertificeerde behandelaars. Alle coaches staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken

Vergoed door zorgverzekeraar

Medipro heeft contracten met zorgverzekeraars. De begeleidingsvormen van Medipro worden vanuit het basispakket vergoed door alle zorgverzekeraars. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico. Nicotinevervangers en stoppen-met-rokenmedicijnen worden alleen vergoed als het gebruik gecombineerd wordt met professionele begeleiding van een in het Kwaliteitsregister opgenomen zorgverlener.

Actief in heel Nederland

De vestigingen van Medipro zijn verspreid door heel Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nijmegen. Op het hoofdkantoor zijn geen coaches werkzaam. Alle coaches werken vanuit hun eigen praktijk.

Voordelen van de Medipro aanpak

De unieke aanpak van Medipro als totaalaanbieder van stoppen-met-rokenzorg biedt een groot aantal voordelen aan cliënten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals.

Voordelen:

Medipro maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD)
Alle stappen van de behandeling worden vastgelegd en gemonitord in het EPD. Iedere overweging en beslissing is daardoor op elk moment controleerbaar. De behandelaar is voorafgaand aan een behandelsessie al geïnformeerd over belangrijke overwegingen van de patiënt en kan deze betrekken in de begeleiding.

Medipro maakt voor elke cliënt een persoonlijk zorgplan
Coach en cliënt stellen samen een persoonlijk zorgplan op waarin de belangrijkste afspraken ten aanzien van de behandeling zijn vastgelegd.

Medipro gaat uit van de zelfredzaamheid van iedere cliënt
Ondersteund door geavanceerde online communicatie met Medipro en de mogelijkheden van het EPD, wordt de patiënt gestimuleerd zijn eigen veranderingsproces ter hand te nemen en belangrijke beslissingen te nemen.

Medipro opereert landelijk
Voor iedere Nederlander is er een coach van Medipro binnen handbereik.

Medipro heeft alle benodigde expertise in huis
Doordat Medipro werkt met een multidisciplinair team met experts op psychologisch-agogisch, medisch en verslavingsgebied, is het niet nodig externe partijen in te schakelen en toch multidisciplinaire zorg te realiseren.

Medipro biedt keuzes
Elke cliënt kan kiezen uit een persoonlijke-, video- of telefonische coaching. Dit kan in overleg gecombineerd worden met elke vorm van in Nederland toegestane farmacologische ondersteuning. Het betreft niet het landelijk schakelpunt / aorta maar een EPD voor intern gebruik binnen Medipro dat niet toegankelijk is door het landelijke schakelpunt.