Medipro Servicesysteem

Medipro heeft een uniek computerprogramma waarin alle processen rondom de stoppen-met-rokenzorg zijn samengebracht. De coach kan in het systeem patiëntgegevens vinden, afspraken maken, beschikbare werkuren inplannen, het electronische patiëntendossier inzien en bijhouden, medicijnen of nicotinevervangers bestellen voor de patiënt, enzovoort.
De patiënt heeft een eigen ingang in het dossier via zijn persoonlijke dashboard. Hierin kan de patiënt vragenlijsten invullen, opdrachten maken en evaluaties beantwoorden. Alle activiteiten worden opgeslagen en bewaard. Alleen degenen die bevoegd zijn hebben inzage in een dossier.

Facturering

Medipro zorgt na afsluiting van een zorgtraject automatisch voor het factureren van het traject aan de zorgverzekeraar. De coach vindt de eigen te declareren uren terug in het Medipro service-systeem onder “verrichtingen”.

Zorgmail

Medipro kan via de beveiligde ‘zorgmail’ communiceren met andere hulpverleners. Zo worden huisartsen van onze patiënten standaard geïnformeerd over de start en afsluiting van de zorgtrajecten.

Bel mij terug!

Met het onderstaande formulier kunt u een terugbel verzoek indienen. Wij nemen z.s.m. contact met u