Organisatie

Medipro

Medipro is een reguliere Instelling voor Medisch Specialistische Zorg die als doel heeft het verlenen van optimale zorg bij het stoppen met roken. Medipro is sinds 2011 actief en werkt op dit moment vanuit 42 praktijken door heel Nederland.
Alle behandelingen staan onder medisch toezicht en worden uitgevoerd door ervaren, gecertificeerde behandelaars.
Medipro staat garant voor deskundige multidisciplinaire zorg. De behandelaars van Medipro worden ondersteund door het Medipro Service Center met specialisten op het gebied van ict, productontwikkeling, opleiding en deskundigheidsbevordering, patiëntenadministratie en marketing & communicatie.

Kantoor gebouw

Missie

Medipro zet zich in voor de volksgezondheid en kwaliteit van leven door mensen te helpen bij het stoppen met roken. We koppelen professionaliteit aan laagdrempeligheid en willen door het hele land voor iedereen bereikbaar zijn. Medipro hecht veel waarde aan het constant verbeteren van de samenwerking met diverse partijen en streeft ernaar de zorg betaalbaar te houden door goede afspraken met zorgverzekeraars.

Visie

In onze samenleving is gezondheid een belangrijk thema. Bij deze diensten zijn wij de specialist op weg naar gezondheid en een betere kwaliteit van leven. Wij vertellen echter niet wat de cliënt moet doen of laten, uiteindelijk is het de cliënt zelf die zijn/haar behoefte aangeeft.

Medipro organisatie

Governance Medipro

Medipro-medewerkers onderschrijven volledig de Medipro-gedragscode. Medipro wil met alle betrokken partijen overeenstemming bereiken over haar rol en bekwaamheid. Omdat motivatie en begeleiding een wezenlijk onderdeel van de behandeling uitmaken, is alle betrokken Medipro-behandelaars gevraagd op gepaste manier betrokken te zijn bij de uitvoering van de Medipro- stoppen-met-rokenzorg. Alle behandelaars staan garant voor een goede toepassing van de Medipro-stoppen-met-rokenzorg, zodat de juiste patiënt de juiste (medicamenteuze) interventie tegemoet kan zien. Voor elke patiënt wordt een individueel behandelplan gemaakt.
Medipro heeft als doel het bevorderen van goede zorg bij stoppen met roken. Medipro B.V. verleent stoppen-met-rokenzorg als Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ).

Zorgmodule Stoppen met Roken

Medipro heeft haar stoppen-met-rokenprogramma gebaseerd op de zorgmodule Stop met roken zodat eenieder die te maken heeft met stoppen met roken (patiënten, zorgverleners, verzekeraars, bestuurders, beleidsmakers en toezichthouders) kennis kan nemen van de aanpak van Medipro. Daarmee sluit het stoppen-met-rokenprogramma van Medipro aan op de moderne visie op de inrichting van preventie en zorg bij het stoppen met roken.
De zorgmodule van het Publiek Private Partnership Stop met roken is gebaseerd op de meest recente richtlijn (Zorgstandaard Tabaksverslaving herziening 2016) en sluit aan bij de zorgstandaarden van COPD, VRM en diabetes. Het vertaalt de laatste medische inzichten uit wetenschappelijke publicaties en praktijk in termen die voor zorgaanbieders en patiënten/consumenten bruikbaar zijn en geeft richting aan de manier waarop kan worden samengewerkt in het zorgproces om op efficiënte wijze het doel te bereiken, namelijk stoppen met roken voor de patiënt.

Medipro vertrouwt erop een structurele bijdrage te leveren aan het stoppen-met-rokenbeleid in de gezondheidszorg.
Medipro streeft naar een optimale samenwerking met de patiënt. Op basis van actuele individuele patiënteninformatie zal de behandeling worden vormgegeven door Medipro. De patiënt heeft daarbij een centrale rol en zal in de vorm van zelfmanagement zo veel mogelijk bij elk onderdeel van de behandeling worden betrokken.
De patiënt brengt zijn eigen individuele informatie in, zoals informatie over het rookgedrag; de motivatie om te stoppen; de voorkeur, wensen en behoeften ten aanzien van de behandeling. Op basis hiervan kan Medipro samen met de patiënt de behandeling vormgeven.

Stoppen met Roken Vergoeding - Aangesloten zorgverzekeraars deel 2
Stoppen met Roken Vergoeding - Aangesloten zorgverzekeraars
Stoppen met Roken Vergoeding - Aangesloten zorgverzekeraars deel 3

Zelfmanagement

Alles wat de patiënt zelf doet om te stoppen met roken is zelfmanagement. Hoe meer kennis, inzicht en vaardigheden de patiënt heeft, hoe beter zelfmanagement mogelijk is. Zelfmanagement bij stoppen met roken houdt in: het bieden van mogelijkheden en het ondersteunen van de patiënt bij het verkrijgen van deze kennis, inzichten en vaardigheden. Het is belangrijk dat de patiënt begrijpt hoe hij/zij met de rookverslaving kan omgaan en hoe stoppen met roken mogelijk is. Hiervoor heeft de patiënt kennis nodig over de gezondheidsgevolgen van roken en de voordelen van stoppen; de lichamelijke en psychische processen; welke behandelingsmogelijkheden er zijn en waaruit de behandeling bestaat. Medipro besteedt in alle onderdelen van de behandeling aandacht aan deze onderwerpen.

Klachten regeling

Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn? Dan horen wij dat graag van u. Dat is voor ons een extra manier om onze diensten te verbeteren.

Download hieronder onze klachtenregeling brochure, hierin staat beschreven welke stappen u kunt zetten om een klacht in te dienen.

Download hier de klachtenregeling brochure