Samen stoppen werkt

De voordelen van stoppen met roken in groepsverband 

Of iemand stopt met roken blijft natuurlijk altijd de keuze van een werknemer. Als werkgever kunt u er wel voor kiezen om aandacht te geven aan het onderwerp. Als u medewerkers laat zien dat u wilt investeren in hun gezondheid, kan dit zorgen voor de laatste stap richting een stoppoging. Medewerkers voelen zich gesteund en gewaardeerd als u het initiatief neemt en een goede begeleiding aanbiedt. Dit is een mooie start van het stopproces. 

Stoppen met roken is een belangrijk life-event, en uw bedrijf kan daaraan bijdragen!

Medipro organisatie
vier vrolijke kantoor medewerkers die zijn gestopt met roken

Meer kans op succesvol stoppen

Via het stoppen-met-rokenprogramma van Medipro wordt aandacht besteed aan alle elementen die van belang zijn voor een succesvolle stoppoging. Het creëren van een groepsgevoel kan hier zeker een bijdrage aan leveren. Medewerkers zijn niet alleen, ze stoppen samen met collega’s, en misschien zelfs met leidinggevenden. Er is ruimte om elkaar onderling te steunen en tips en adviezen te geven. 

Band tussen collega’s 

We merken tijdens onze begeleiding dat het samen doorlopen van het stoppen-met-rokenprogramma een positieve onderlinge samenwerking stimuleert, wat in sommige gevallen zelfs kan uitgroeien tot een algehele toename van een groepsgevoel. Medewerkers gaan in gesprek en leren elkaar beter kennen. 

Dit kan ook een positief effect hebben op de algehele sfeer op de werkvloer – Iets waar u als bedrijf veel voordeel van zult ondervinden.