Veelgestelde Vragen

Moet de zorgverzekeraar mij in geld betalen als ik dat wil?

U hebt bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een verzekeringsvorm: natura of restitutie (of een combinatie van deze). Bij wisseling van de zorgverzekeraar (doorgaans per 1 januari) kunt u deze keuze eventueel aanpassen.

Mag de zorgverzekeraar een vergoeding weigeren terwijl de zorgverlener de zorg nodig vindt?

Uw zorgverlener bepaalt alleen of u zorg nodig hebt, en zo ja, welke. Hij bepaalt niet of u recht hebt op vergoeding van die zorg. Uw zorgverzekeraar kan vergoeding dus weigeren wanneer de kosten van die zorg of behandeling (deels) niet onder de dekking vallen van uw verzekering. Om te weten welke zorg door uw verzekering is gedekt, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of de polis raadplegen.