Veelgestelde Vragen

Wie beslist welke hulp ik moet krijgen?

Uw zorgverlener bekijkt eerst wat er met u aan de hand is. Daarna beslist hij welke zorg u dient te krijgen: welke behandeling het beste voor u is of welke medicijnen u moet slikken. U bepaalt zelf of u dat ook doet. U moet namelijk toestemming geven voor de behandeling.

Wilt u zelf een behandeling maar vindt de zorgverlener die niet nodig? Dan hoeft hij u deze niet te verlenen.