Kennisbank

E-sigaret

Een e-sigaret, ofwel elektrische sigaret, werkt op batterijen en verdampt vloeistof al dan niet gecombineerd met nicotine. Het roken van een e-sigaret wordt ook wel ‘dampen’ of ‘vapen’ genoemd. Het geeft een vergelijkbaar gevoel als een gewone sigaret, alleen wordt er in dit geval geen tabaksrook ingeademd. Dit betekent niet dat het roken van een e-sigaret niet schadelijk is. Ook in een e-sigaret zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Bovendien bevatten e-sigaretten vaak ook nicotine, waardoor de verslaving aan nicotine in stand blijft en de kans bestaat dat gebruikers terugvallen op normale sigaretten.