Nieuws
begin-roken

De geschiedenis achter het roken: hoe is roken ontstaan?

Vroeger waren de ideeën over roken heel anders dan nu. Er hebben door de tijd heen grote veranderingen plaatsgevonden wat betreft de ideeën over roken. Vroeger was er niets bekend over de gezondheidsrisico’s en was het heel normaal om overal te roken. Nu is er veel aandacht voor de gevolgen van roken en proberen er steeds meer mensen te stoppen. Maar hoe is roken eigenlijk ontstaan? En hoe hebben de ideeën en kennis over roken zich in de geschiedenis ontwikkeld?

Ontdekking tabaksplant

Voordat mensen begonnen te roken, moest tabak nog worden ontdekt. De tabaksplant werd in eerste instantie gebruikt door de Indianen in Amerika. Hier groeide de tabaksplant en de Indianen maakten gebruik van deze plant als medicijn. Ze kwamen er ook achter dat het aangenaam was om vuur te stoken met de bladeren. Daarom gingen ze de bladeren drogen zodat ze die op konden rollen en aansteken: het eerste idee van een sigaret.

In 1492 ontdekte Columbus Amerika. Hij kreeg van de Indianen gedroogde tabaksbladeren en nam die weer mee naar Europa. De plant verspreidde zich door Europa en werd steeds populairder. Er werd gedacht dat tabak gezond was en het werd gebruikt als geneesmiddel. Er werd in die tijd dan ook door heel veel mensen gerookt.

Toename roken

Vanaf 1847 wordt er in Londen gestart met de productie van sigaretten. In die tijd werden de sigaretten allemaal nog met de hand gerold. In 1881 kon de massaproductie van sigaretten van start gaan. De sigarettenmachine was uitgevonden waardoor de productie veel makkelijker en sneller ging. Er konden wel 7000 sigaretten per uur gemaakt worden.

Er werd heel veel reclame gemaakt voor sigaretten. Het ene sigarettenmerk zou nog gezonder zijn dan de andere. Er werd reclame gemaakt met teksten als “More Doctors smoke Camels than any other cigarette”. Met plaatjes van bijvoorbeeld een dokter of tandarts erbij werd verteld wat de beste en gezondste sigaret was. Ook teksten als “Blow her in her face and she’ll follow you anywhere” werden als reclame gebruikt. Roken werd als stoer gezien en met dit beeld werd ook veel geadverteerd.

De vele advertenties en de populariteit van roken zorgden voor een piek in de tabaksindustrie rond de jaren 60 en 70. In Nederland rookte rond die tijd 90% van de mannen en 42% van de vrouwen. In die tijd begon dokter Lenze Meinsma aan het grote publiek te vertellen dat roken schadelijk was en longkanker kon veroorzaken. De meeste mensen geloofden hem niet en namen zijn uitspraken niet serieus. Het duurde jaren voordat mensen begonnen te luisteren.

Tegenbeweging

Op een gegeven moment werden de gezondheidsrisico’s van roken steeds bekender. Vanaf die tijd zijn er meer regels omtrent roken. Vanaf 1974 kwamen er subsidies voor antirookcampagnes door de overheid. Vanaf 1990 mag niet meer in alle openbare ruimtes gerookt worden door de invoering van de tabakswet in Nederland. Vanaf 2016 moeten er afschrikkende foto’s op pakjes staan. Er zijn nog veel meer regels en er komen er ook steeds meer bij.

Wilt u graag meer informatie over Medipro of stoppen met roken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of bel 088-7867799.

Gepubliceerd op: 17-01-2020
Delen: