Nieuws
Verboden te roken bord

Lichte daling van het aantal rokers sinds het Nationaal Preventieakkoord van 2018

In 2018 heeft de overheid een Nationaal Preventieakkoord ingevoerd die de cijfers van roken, drinken en overgewicht naar beneden zouden moeten brengen. Jaarlijks brengt het CBS in maart naar buiten hoeveel rokers er in het afgelopen waren. De cijfers dalen wel, maar het gaat langzaam. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek.

Het Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 is ingevoerd, heeft onder andere als doel om overgewicht onder de Nederlandse bevolking terug te brengen. Daarnaast moet het Preventieakkoord mensen helpen vaker nee te zeggen tegen sigaretten en alcoholische dranken. Nederland is een welvarend land en in Nederland lijden veel mensen aan welvaartsziekten. Die mensen wil de overheid helpen door middel van het Preventieakkoord.

De ambitie van het Nationaal Preventieakkoord is een rookvrije generatie in 2040. Dat betekent dat in 2040 geen één kind meer rookt, of begint met roken en dat minder dan 5% van het aantal volwassenen dan nog rookt.

Aantal rokers in Nederland

Ondanks dat alle sigaretten duurder zijn geworden en alle rookruimten inmiddels verboden zijn, is het aantal rokers nauwelijks gezakt. Daarnaast worden er geen sigaretten meer verkocht op stations, de sigaretten zijn in de supermarkt uit het zicht gehaald en op steeds meer sportterreinen geldt een rookverbod. Ondanks al deze maatregelen is het aantal rokers in Nederland in drie jaar slechts 1 procent gedaald. Wel heeft een derde van de rokers in 2021 een serieuze poging gedaan om te stoppen. Vaak beginnen mensen helaas weer met roken. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen bij het stoppen.

Wilt u stoppen?

Medipro biedt verschillende vormen van coaching om u te begeleiden bij het stoppen. U kunt kiezen voor persoonlijketelefonische of videocoaching. Dit traject, inclusief eventuele eventuele hulpmiddelen zoals nicotinevervangers, wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed zonder eigen risico. Voor meer informatie of advies kunt u contact met ons opnemen via onze website, of bellen naar 088-7867799.

Gepubliceerd op: 18-03-2022
Delen: