Nieuws
wat doet meeroken met de gezondheid

Meeroken: hoe schadelijk is het eigenlijk?

Rokers lopen meer gezondheidsrisico’s dan niet-rokers. Maar ook als niet-roker bestaat er een grote kans dat u regelmatig meerookt met anderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat uw partner rookt, maar ook mensen op het terras of in een winkelstraat die u eigenlijk niet kent. Maar welke risico’s brengt dit met zich mee?

Wat is meeroken?

Bij meeroken, ook wel passief roken genoemd, wordt tabaksrook uit de omgeving ingeademd. De schadelijke stoffen van roken komen op deze manier in de longen van iemand die zelf eigenlijk helemaal niet rookt. De ingeademde rook van anderen wordt ook wel ’tweedehands’ rook genoemd.

Schade meeroken

De giftige en kankerverwekkende stoffen van rook zijn schadelijk als deze ingeademd worden. Dit geldt niet alleen voor rokers zelf, maar ook voor meeroken. Het is bekend dat er jaarlijks veel mensen overlijden aan de gevolgen van roken. Minder bekend is dat er ieder jaar ook duizenden mensen overlijden door meeroken. Dit zijn veel meer slachtoffers dan verkeersdoden. Uit recent onderzoek bleek dat gemiddeld zo’n 50 rokers verantwoordelijk zijn voor de dood van één niet-roker.

Volwassenen die meeroken hebben net als rokers een verhoogde kans op een beroerte, longkanker of een hartinfarct. De verhoogde kans hierop is zo’n 20-30%. Deze kans is niet zo groot als voor mensen die zelf roken. Het is echter wel een zwaar onderschat risico en het gaat hier om risico’s voor mensen die er misschien wel heel bewust voor kiezen om zelf juist niet te roken.

Meerokende kinderen

Voor sommige groepen is meeroken nog schadelijker dan voor anderen. Kinderen zijn nog volop in de ontwikkeling en zijn daarom extra kwetsbaar voor de gevolgen van meeroken. Ze lopen een verhoogde kans op het ontwikkelen van diverse gezondheidsklachten zoals astma, gehoorproblemen en verminderde longfunctie. Het is dus zeer verstandig om buiten te roken en niet in de buurt van kinderen. Maar ook dan kunnen kinderen nog in aanraking komen met de schadelijke stoffen via ‘derdehands rook’. Dit zijn rookdeeltjes die op bijvoorbeeld meubels en kleding terechtkomen. Deze komen voornamelijk dicht bij de grond terecht. Vooral voor hele jonge kinderen die dicht bij de grond spelen en veel spullen in hun mond stoppen is dit een extra gezondheidsrisico.

In het algemeen is het belangrijk om kinderen het goede voorbeeld te geven, zo ook met roken. Want: zien roken doet roken. Kinderen van wie de ouders roken hebben een grotere kans om later ook zelf te gaan roken. Ouders hebben een voorbeeldfunctie voor kinderen. Kinderen van wie de ouders roken zien het roken daardoor snel als normaal.

Risico’s anderen

Naast kinderen zijn er meerdere groepen die extra last kunnen ervaren van het meeroken van andermans sigaretten. De klachten van astmapatiënten verergeren bijvoorbeeld door meeroken, wat een astma-aanval kan veroorzaken. Ook andere mensen met longproblemen kunnen verergering van hun klachten ervaren door meeroken.

Ook zwangere vrouwen vallen in een extra risicogroep als het gaat om meeroken. Inademen van andermans rook kan zowel voor de zwangere vrouw, als voor het ongeboren kindje schadelijke gevolgen hebben. Dit kan leiden tot een lager geboortegewicht en zelfs tot meer kans op wiegendood. Ook vrouwen die zwanger willen worden kunnen nadelige gevolgen ervaren van meeroken. Roken heeft een negatieve invloed op de vruchtbaarheid en dit geldt ook voor meeroken.

Huisdieren

Niet alleen mensen, maar ook huisdieren lopen kans op gezondheidsproblemen door meeroken. Denk hierbij aan verschillende vormen van kanker. Als er binnen wordt gerookt, blijven schadelijke stoffen in huis hangen, vooral laag bij de grond. Als huisdieren deze stoffen binnen krijgen kan dit gezondheidsproblemen veroorzaken. Ook als er niet binnen gerookt wordt kunnen de schadelijke stoffen in huis komen via onder andere haar en kleding.

Rookverbod op steeds meer plekken

Er zijn steeds meer maatregelen omtrent roken, waardoor roken op steeds meer openbare plekken verboden is en verboden gaat worden. Dit draagt bij aan het verminderen van het aantal mensen dat ongevraagd meerookt. Vanaf dit jaar geldt er een verplicht rookverbod voor kinderopvanglocaties en kinderboerderijen. Dit jaar komt er ook nog een rookverbod aan voor NS stations en schoolpleinen. Al met al komen er dus steeds meer ‘verboden te roken’-borden bij.

Tot slot

Rookt u en wilt u definitief stoppen met roken en niemand meer laten meeroken? Medipro biedt zowel persoonlijke als telefonische coaching. De begeleiding wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars volledig vergoed zonder eigen risico. Wilt u graag meer weten over stoppen met roken bij Medipro? Voor vrijblijvend informatie en advies kunt u contact opnemen of direct bellen naar 088-7867799.

Gepubliceerd op: 28-08-2023
Delen: