Nieuws
Werkplek met laptop en agenda waarin staat: stop smoking (stoppen met roken)

Roken op het werk

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie uitgeroepen als jaarlijkse “Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk”. Deze dag staat in het teken van de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Steeds meer bedrijven zijn bereid om te investeren in de gezondheid van hun werknemers. Zo komt er steeds meer aandacht voor het rookvrij maken van bedrijven. Roken op het werk is namelijk niet alleen ongezond voor de roker zelf, maar ook voor collega’s. In deze blog leest u welke maatregelen genomen worden om bedrijven rookvrij te maken.

Sluiten rookruimtes op werkplekken

In de Tabaks-en Rookwarenwet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Daarom zijn werkgevers verplicht om roken te verbieden op alle plekken waar werknemers kunnen komen. Wel hebben bepaalde bedrijven rookruimtes, waar nu wel nog gerookt mag worden. Echter, vanaf 2022 moeten alle rookruimtes op werkplekken gesloten zijn. Rookruimtes in (semi-)publieke gebouwen, zoals overheidsgebouwen, zorginstellingen en gebouwen in de cultuursector worden al gesloten vanaf 1 juli 2021. Dit komt voort uit de afspraken die zijn vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord.

Kosten rokende werknemers

Buiten het feit dat werkgevers verplicht zijn om de rookruimtes te sluiten, hebben zij er veel baat bij als zoveel mogelijk werknemers stoppen met roken. Een werknemer die rookt is namelijk om verschillende redenen duurder dan een niet-rokende werknemer. Ten eerste zijn rokende werknemers minder productief. Een werknemer die drie keer per dag een rookpauze van 10 minuten inlast, werkt op jaarbasis ongeveer drie weken minder dan werknemers die niet roken. Ook hebben mensen die roken een verslechterde conditie. Zij zijn minder gezond en energiek dan mensen die niet roken. Dit is eveneens van invloed op de productiviteit. Daarnaast zijn mensen die roken vaker ziek en is de kans groter dat zij arbeidsongeschikt raken.

Wilt u een rookvrije organisatie?

Hoe meer werknemers stoppen met roken, hoe voordeliger dit voor de hele organisatie is. Medipro heeft veel ervaring met het begeleiden van organisaties naar een rookvrij beleid. Wij bieden een zakelijk stoppen-met-roken-programma, waarbij er zowel aandacht is voor het groepsgevoel tijdens het stoppen, als voor individuele begeleiding. Op deze manier helpen wij organisaties om volledig rookvrij te worden. Voorbeelden van organisaties die dit traject doorlopen hebben zijn Jumbo, Heinz, DSM en BP Raffinaderij Rotterdam. Wilt u meer weten over ons ‘Medipro Zakelijk’ traject? Neem dan contact met ons op, of vraag de brochure aan.

Gepubliceerd op: 28-04-2021
Delen: